Razumevanje engleske gramatike - ključni terminiNeophodni termini za razumevanje engleske gramatike


Za sve one koje interesuje engleska gramatika stiže jedna fantastična video lekcija, kao pravi uvod u temu! Ako hoćemo da pričamo o gramatici, moramo da znamo šta znače sledeći termini i kako ih razlikovati:


  1.  Imenica je osoba, mesto ili stvar, a engleska reč za imenicu je NOUN i izgovara se /n a u n/
  2. Glagol je reč koja opisuje akciju ili stanje kao što su reči koje čujete u video objašnjenju: (trčati za razliku od biti). Engleska reč za glagol je VERB i izgovara se /v. (r )b/
  3. Pridevi opisuju imenice  i ta reč na engleskom je ADJECTIVE i izgovara se  /e dž . k t i v/. Primeri su : crvena torba - a red bag. Ono što je divno u engleskom je što pridevi imaju samo jedan oblik i ne moramo dodavati nikakve nastavke za množinu, padeže, da ne pominjem rodove. Toga u engleskom nema!
  4. Prilozi opisuju glagole - kako nešto radimo. Engleska reč je ADVERB i izgovara se /e d v . (r ) b/
Ako slušate video videćete i sledeće primere gde treba da nadjete šta je nound - verb  -adjective i adverb:

a. Nađite glagol i prilog: I walk quickly. (rešenje je: WALK = glagol/verb, QUICKLY = prilog/adverb)
b. Nađite pridev i imenicu: The cat is tired (rešenje je: CAT = imenica  TIRED = pridev IS = glagol)

Pored ovih reči koje čujete u video objašnjenju, a vidite ih u primerima, dobro je znati i sledeće  dve vrste reči:

  1. Zamenica = pronoun (u primeru I walk quickly, to je I) - izgovor je /p r o n a u n/
  2. Član = article (u primeru The cat is tired, to je THE ) - izgovor je /a: (r) t i k l /
Share:

No comments:

Post a Comment

Hvala na komentaru! p.s. komentar čeka moderaciju i biće objavljen čim ga pregledam!