Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2016

Gramatika engleskog - kako je učiti?

Gramatiku engleskog je stvarno teško učiti zbog velikog broja pravila, a još više zbog još većeg broja izuzetaka.

Tičerka sa Youtube kanala nam objašnjava da treba da zapamtimo dve stvari:


KAKO da koristim određeni oblik (forma/struktura)ZAŠTO ga koristimo (upotrebe)i da začinite ove dve bitne stvari sa PUNO PRIMERA :)  To bi bila suština ovog njenog javljanja... a ostatak možete slušati i razumeti na engleskom:

Take the quiz here: Do you have to learn grammar? I have to learn grammar sometimes. I'm a grammar teacher. And I know grammar is really, really difficult sometimes. And it just makes you want to scream, pull your hair out, freak out, and cry sometimes. "I hate grammar." The reason why grammar is so difficult is because it's confusing; you have to remember so many rules; and then, there are exceptions to these so many rules; and it's just really confusing; and it's very different from your native language or languages, depending on how many you speak.…

Present Simple Vizuelno objašnjenje

Verovali ili ne u ovoj video lekciji možete saznati nešto o Present Simple, ili Sadašnjem prostom vremenu, za nijansu različitiji način nego u školi.

Ako odgledate ovaj video od 5. minuta saznaćete da možete da se AUTOMATSKI setite ovog gramatičkog vremen uz ključne reči koje će vas podsetiti o čemu se radi, kao što je nacrtano, i u budućnosti možete koristiti ovu sličicu za ostala vremena:


Evo primera za PRESENT SIMPLE, sadašnje prosto vreme

Ili u prevodu:


tema: Present Simple vremeokidač: ISTINAdefinicije (kad se koristi ovo vreme): a. da iskažemo istinu o nekome/nečemu b. da iskažemo navike (što je opet istina, koja se ponavlja) c. da iskažemo radnje koje se ponavljaju (što je u stvari navika) struktura:  a. afirmativne rečenice: subjekat + glagol bez nastavaka (osim ako je subjekat u trećem licu jednine, nastavak koji se dodaje glagolu je -s) b. negativne rečenice: subjekat + don't ili doesn't (kod trećeg lica jednine) + infinitiv glagola c. interogativne rečenice: do ili d…

Razumevanje engleske gramatike - ključni termini

Neophodni termini za razumevanje engleske gramatike
Za sve one koje interesuje engleska gramatika stiže jedna fantastična video lekcija, kao pravi uvod u temu! Ako hoćemo da pričamo o gramatici, moramo da znamo šta znače sledeći termini i kako ih razlikovati:


 Imenica je osoba, mesto ili stvar, a engleska reč za imenicu je NOUN i izgovara se /n a u n/Glagol je reč koja opisuje akciju ili stanje kao što su reči koje čujete u video objašnjenju: (trčati za razliku od biti). Engleska reč za glagol je VERB i izgovara se /v. (r )b/Pridevi opisuju imenice  i ta reč na engleskom je ADJECTIVE i izgovara se  /e dž . k t i v/. Primeri su : crvena torba - a red bag. Ono što je divno u engleskom je što pridevi imaju samo jedan oblik i ne moramo dodavati nikakve nastavke za množinu, padeže, da ne pominjem rodove. Toga u engleskom nema!Prilozi opisuju glagole - kako nešto radimo. Engleska reč je ADVERB i izgovara se /e d v . (r ) b/ Ako slušate video videćete i sledeće primere gde treba da nadjete š…