Skip to main content

Present Simple Vizuelno objašnjenje


Verovali ili ne u ovoj video lekciji možete saznati nešto o Present Simple, ili Sadašnjem prostom vremenu, za nijansu različitiji način nego u školi.

Ako odgledate ovaj video od 5. minuta saznaćete da možete da se AUTOMATSKI setite ovog gramatičkog vremen uz ključne reči koje će vas podsetiti o čemu se radi, kao što je nacrtano, i u budućnosti možete koristiti ovu sličicu za ostala vremena:


Evo primera za PRESENT SIMPLE, sadašnje prosto vreme


Ili u prevodu:


  • tema: Present Simple vreme
  • okidač: ISTINA
  • definicije (kad se koristi ovo vreme):
a. da iskažemo istinu o nekome/nečemu
b. da iskažemo navike (što je opet istina, koja se ponavlja)
c. da iskažemo radnje koje se ponavljaju (što je u stvari navika)
  • struktura: 
a. afirmativne rečenice: subjekat + glagol bez nastavaka (osim ako je subjekat u trećem licu jednine, nastavak koji se dodaje glagolu je -s)
b. negativne rečenice: subjekat + don't ili doesn't (kod trećeg lica jednine) + infinitiv glagola
c. interogativne rečenice: do ili does (pogađate već, kod trećeg lica jednine) + subjekat + infinitiv glagola

  • specijalni slučajevi : Pomoćni glagol biti & glagoli Modalni glagoli: CAN - MUST - SHOULD - MAY imaju sledeće izuzetke:
a. Modalni glagoli u svim licima imaju iste oblike  i glagol koji ih dopunjuje nema nastavaka (He can read - She must run - You should dance - It may die)
b. negacije se grade jedonstavnim dodavanjem NOT iza glagola (I'm not hungry / He can't come/She shouldn't learn Spanish)
c. upitni oblik se gradi inverzijom: (Can he read? Are you hungry) - isto kao i kod glagola TO BE 

Comments

Popular posts from this blog

Kako se gradi Past Continuous?

Kako se gradi Past Continuous? Uz ovaj video možete čuti i videti dosta primera i sami zaključiti da se ovo vreme gradi na sledeći način:
Izjavne rečenice: Subjekat + Predikat (glagol biti u prošlom vremenu i sadašnji particip glagola tzv. present participle,  što je u stvari  glagol sa nastavkom -ing): PRIMER: I was washing the dishes. You were sitting. Upitne rečenice: (Upitna reč: wh-? where / why / when...) + glagol biti u prošlosti (was ili were) + sadašnji particip glagola PRIMER: Were you swimming or running? Where was he standing when you saw him?Odrične rečenice:  Subjekat + glagol biti u prošlosti + NOT + sadašnji particip glagola PRIMER: He wasn't jumping. We weren't running yesterday at 4 pm. Objašnjenje kad se koristi i kako se gradi Past Continuous vreme

Gramatika engleskog - kako je učiti?

Gramatiku engleskog je stvarno teško učiti zbog velikog broja pravila, a još više zbog još većeg broja izuzetaka.

Tičerka sa Youtube kanala nam objašnjava da treba da zapamtimo dve stvari:


KAKO da koristim određeni oblik (forma/struktura)ZAŠTO ga koristimo (upotrebe)i da začinite ove dve bitne stvari sa PUNO PRIMERA :)  To bi bila suština ovog njenog javljanja... a ostatak možete slušati i razumeti na engleskom:

Take the quiz here: Do you have to learn grammar? I have to learn grammar sometimes. I'm a grammar teacher. And I know grammar is really, really difficult sometimes. And it just makes you want to scream, pull your hair out, freak out, and cry sometimes. "I hate grammar." The reason why grammar is so difficult is because it's confusing; you have to remember so many rules; and then, there are exceptions to these so many rules; and it's just really confusing; and it's very different from your native language or languages, depending on how many you speak.…

Past Simple Objašnjenje

Baš sam srećna što ima sve više video objašnjenja na temu Past Simple vremena u engleskom, na našem jeziku!